Zasady transportu drogowego towarów niebezpiecznych określa międzynarodowa konwencja ADR z 1957 roku. Umowa właściwa formułuje stosunki prawne między państwami członkowskimi, natomiast załączniki A i B zawierają przepisy, które regulują warunki przewozu materiałów niebezpiecznych w samochodowym transporcie międzynarodowym. Co dwa lata umowa ADR jest nowelizowana.

Więcej informacji o materiałach niebezpiecznych (ADR) i zasadach ich przewozu znajdą Państwo:

ADR 2011 - pliki ze strony www.unece.org

ADR wikipedia

 

Ze względu na wyśrubowane normy i wymagania transport ADR-ów nie należy do łatwych przedsięwzięć. Specyfika i ryzyko związane z przewozem materiałów niebezpiecznych sprawiają, że tego trudnego zadania mogą podjąć się jedynie dobrze przygotowane firmy spedycyjne.

RENDER Sp. z o.o. od wielu lat z powodzeniem zajmuje się przewozem ADR-ów. Dzięki przeszkolonym w tym zakresie kierowcom i właściwie przygotowanym samochodom z odpowiednim oznakowaniem i wyposażeniem potrafimy sprostać wszelkim wymogom określonym przez liczne przepisy, zarówno międzynarodowe, jak i krajowe. Profesjonalna organizacja transportu ADR-ów zapewnia naszym Klientom gwarancję dostawy towaru w ustalonym terminie, bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usług.

Polecamy: regularne przewozy materiałów niebezpiecznych na lini transportowej Polska - Włochy.