Na bazie  doświadczeń krakowskiej firmy  przewozowej, która zaczęła działalność natychmiast  po  zniesieniu  monopolu  państwowego   i  już od  1989 roku  przecierała  międzynarodowe szlaki, zrodził  się pomysł  rozszerzenia działalności   o  usługi  spedycyjne w odrębnym podmiocie gospodarczym.

I  tak w 1992 roku  powstała  jako  joint  venture z włoskim przedsiębiorstwem  Bossi & C.Transiti z Genui szybko  rozwijająca się firma , łącząc właściwą polskim przedsiębiorcom energię  i  chęć osiągnięcia  międzynarodowego  sukcesu  z zachodnioeuropejskim  doświadczeniem.

Zdobyte doświadczenie zachęciło właścicieli firmy do samodzielnego działania na rynku międzynarodowego transportu i spedycji. Po rozstaniu z włoskim partnerem RENDER funkcjonuje jako wyłączny polski podmiot gospodarczy. Jednak doświadczenie i pewien sentyment sprawiają, że w działalności przedsiębiorstwa dominuje kierunek włoski. Na tej podstawie uruchomiono regularną linię drobnicową pomiędzy Polską i Włochami, która stała się wizytówką firmy.